T  H  E

L   I   F   E

A  N  D

O P I N I O N S

O F

TRISTRAM SHANDY,
G E N T L E M A N.


Non enim excursus hic ejus, sed opus ipsum est.
            P
LIN. Lib. quintus Epistola sexta.


V O L. VII.


L  O  N  D  O  N :
Printed for T. BECKET and P. A. DEHONT,
in the Strand.   M DCC LXV.

 

previous volume next chapter
vol. I vol. II vol. III vol. IV vol. V vol. VI vol. VII vol. VIII vol. IX